Cămin pentru
persoane vârstnice
Vintilă-Vodă
A N U N Ţ
 
  • Din data de 01.07.2011, CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE VINTILĂ VODĂ îşi începe activitatea.
  • Căminul beneficiază de 47 de locuri, cazarea este făcută în camere cu  4, 3, 2 paturi (peste 90%), şi 1 pat.
  • Costurile de întreţinere reprezintă, în primii  3 ani, 40% din veniturile persoanei asistate.
  • Înscrierile se fac la sediul din loc. Vintilă Vodă, str. Principală, nr. 1, jud. Buzău.
  • Informaţii suplimentare la telefon:   0238.509.002
                                        telefon/fax:   0238.509.009
                                             e-mail:  vintila_voda@yahoo.com
 

Director executiv,

Jr. STĂNESCU Eugeniu Dumitru.
A N G A J Ă R I
REGULAMENT   DE   ORGANIZARE   ŞI   FUNCŢIONARE
VOLUNTARIAT